Kim jest optometrysta?

wizyta u optometrysty

Optometria to niemedyczna nauka o zdrowiu, która zajmuje się badaniem układu wzrokowego, jego niepatologicznych zmian i ich rozwiązywaniem, a także zasadami higieny i zdrowia wzroku. 

Optometria zajmuje się dziedziną światła i widzenia oraz ich wzajemnym stosunkiem i interakcją z organizmem. Terminy „wzrok” i „oczy” są ze sobą ściśle związane, ale nie oznaczają tego samego. Oczy są organami odbioru bodźców wzrokowych i przez nie widzimy, ale rozumiemy i uczymy się tylko poprzez widzenie, które jest procesem wielozmysłowym, percepcyjnym i poznawczym. Innymi słowy, widzenie to zdolność do przetwarzania informacji z otoczenia, wydobywania znaczenia i rozumienia tego, co widziane jest przez oczy.

Optometria dziecięca

Optometria dziecięca to leczenie pacjentów od urodzenia i niemowlęctwa do wieku młodzieńczego. Wiek krytyczny przypada na okres od urodzenia do 2 lat, kiedy to układ wzrokowy, będący w pełnym rozwoju, ewoluuje w kierunku braku anomalii lub wad refrakcji, które mogą zaszkodzić małemu pacjentowi w postaci pojawienia się krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu.

Im wcześniej wykryta wada wzroku, tym lepiej: jak w każdym leczeniu, czas działa na niekorzyść pacjenta, a zapobieganie i wczesne wykrywanie odgrywają niezwykle istotną rolę. Optometrysta dziecięcy może pomóc dziecku w leczeniu tego typu dysfunkcji wzrokowej za pomocą soczewek, okularów lub terapii wzrokowej, aby zapobiec zmianom w systemie wzrokowym, które mogą powodować problemy w nauce i niepowodzenia szkolne. W ten sposób, już od najmłodszych lat, można wspomóc rozwój zdrowego układu wzrokowego. Jest to rodzaj polisy na przyszłość dla naszego dziecka: wczesne wykrycie wady wzorku skutkuje większą szansą na uniknięcie problemów ze wzrokiem w wieku dorosłym.

Czym zajmuje się optometrysta?

Optometrysta jest pracownikiem służby zdrowia zajmującym się oceną wzroku, dopasowywaniem soczewek lub okularów, a także, jeśli posiada również kompetencje ortoptyczne, prowadzeniem terapii widzenia i ćwiczeń dla pacjentów z dysfunkcjami wzroku. Jest to osoba, która uczy jak używać soczewek kontaktowych: jak prawidłowo je zakładać, ściągać oraz higienicznie przechowywać

Specjalista ten pracuje ramię w ramię z okulistą podczas badań medycznych i zabiegów chirurgicznych. W tym ostatnim przypadku optometrysta odgrywa kluczową rolę w obliczaniu soczewki, która ma być wszczepiona pacjentowi, na przykład w przypadku prezbiopii lub operacji zaćmy. Współpraca obu specjalistów: okulisty i optometrysty jest czymś niezbędnym przy korekcji błędów refrakcji, jak również zmian w ostrości widzenia.

badanie wzroku u optometrysty

Wizyta u optometrysty – na co się przygotować?

Podczas konsultacji optometrysta dokładnie sprawdza wzrok pacjenta i zbiera informacje o stanie zdrowia jego oczu. Te dane są później ogromną pomocą dla okulisty i pomagają mu skupić się na bardziej patologicznych aspektach zdrowia oczu pacjenta w celu uzyskania lepszej diagnozy i odpowiedniego leczenia.

Podstawowe czynności wykonywane przez optometrystę podczas wizyty kontrolnej to: 

  • badania wzroku,
  • pomiar refrakcji – ustalenie zakresu zaburzeń wzroku, 
  • badanie krzywizny rogówki w razie podejrzenia astygmatyzmu, 
  • badania diagnostyczne za pomocą systemów obrazowania,
  • przepisywanie i dostosowywanie soczewek i/lub okularów. 

Musimy jednak pamiętać, że optometryści nie mogą diagnozować patologii oczu, przepisywać ani stosować żadnego rodzaju leków do oczu bez uprzedniego nadzoru okulisty.

Kiedy wystarczy wizyta u optometrysty?

Powinniśmy udać się do optometrysty, jeśli chcemy skorygować swój wzrok i dopasować soczewki lub okulary, gdy potrzebujemy terapii widzenia i ćwiczeń oczu, kiedy mamy problem z niedowidzeniem lub jeśli po prostu chcemy zasięgnąć informacji dotyczących używania naszych okularów czy soczewek. Jeśli problemem jest ciało obce w oku, ból oka czy jakiekolwiek niepokojące objawy – zaczerwienienie, objawy infekcji, poważne zaburzenia widzenia, wskazana jest wizyta u okulisty, który zajmuje się leczeniem chorób oczu.